Autoglym Privacy Notice

Sist oppdatert: 15 November 2018

Oppsummering

Denne erklæringen forteller om hvordan nettstedet autoglym.no samler inn personopplysninger og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger:

our "Website",

Autoglym er forpliktet til å beskytte og respektere personvernet ditt og overholde databeskyttelsesloven. Denne personvernerklæringen beskriver grunnlaget for hvilken personlig informasjon vi samler inn fra eller om deg. Vennligst les følgende nøye for å forstå de personlige opplysninger vi har om deg, hvordan vi bruker informasjonen din og hvem vi deler den med. Datakontroll av den personlige informasjonen som er omtalt i denne personvernerklæringen, gjøres av Altro Limited of Works Road, Letchworth Garden City, Hertfordshire, Storbritannia, SG6 1NW, med firmanummer 00154159 og kontaktinformasjon i kapittel 10 og "Autoglym" er et registrert varemerke fra Altro.

Vi kan oppdatere denne personvernerklæringen fra tid til annen, som følge av endring av juridisk-, teknisk- eller forretningsutvikling. Når vi oppdaterer vår personvernerklæring, vil vi treffe hensiktsmessige tiltak for å informere deg om endringene vi gjør. Vi vil få ditt samtykke til eventuelle vesentlige endringer i vår personvernerklæring om og hvor dette kreves av databeskyttelsesloven. Du kan se når dette personvernet sist ble oppdatert øverst på siden.


1. Informasjon vi samler inn automatisk

Når du besøker nettstedet vårt, samler vi automatisk inn informasjon fra enheten din ved hjelp av informasjonskapsler og andre sporingsteknologier. For mer informasjon om informasjonskapsler og sporingsteknologier som vi bruker på nettstedet vårt, hvorfor vi bruker dem og hvordan du kan administrere dem, vennligst se våre retningslinjer om informasjonskapsler på www.autoglym.no/cookie-policy-no.


2. Informasjon du gir frivillig

Ved bruk av vårt nettsted kan du frivillig gi oss personlig informasjon på følgende måter:

 • Registrering for å motta vårt nyhetsbrev. Hvis vi spør deg på vår nettside om du vil "registrere deg" for å motta informasjon fra oss og du gir oss dine personlige opplysninger, bruker vi den personlige informasjonen til å sende deg de siste casestudier, hendelsesoppdateringer og produktnyheter om oss og våre distributører.

 • Kontakt oss. Fra tid til annen kan du kontakte oss eller din lokale distributør med spørsmål eller klager angående våre produkter og tjenester ved hjelp av våre Kontakt oss og Hjelp og Råd sider. Du kan kontakte oss via en rekke kanaler, inkludert e-post, brev, telefon, via sosiale medier, eller ved hjelp av kontakt oss og hjelp og rådssider på nettstedet vårt. Når du kontakter oss og gir oss kontaktinformasjon (for eksempel navn, brukernavn, adresse, e-postadresse og telefonnummer) og detaljer rundt ditt spørsmål eller klage, vil vi og våre distributører bruke denne informasjonen til å administrere din forespørsel eller klage og å forbedre vår service i fremtiden. Vi vil administrere og registrere forespørselen eller klagen ved hjelp av vårt CRM-system (Customer Relationship Management), som forklart nærmere i avsnitt 5 nedenfor.3. Vår bruk av din informasjon

Vårt juridiske grunnlag for innsamling og bruk av personlige opplysninger som er beskrevet ovenfor, vil avhenge av den aktuelle personlige informasjonen og den spesifikke konteksten vi samler den inn i.

Vi vil normalt samle inn personlig informasjon bare der behandlingen er i legitim interesse, og ikke overstyres av dine databeskyttelsesinteresser eller grunnleggende rettigheter. I noen tilfeller kan vi også ha en juridisk forpliktelse til å samle inn personlig informasjon fra deg, eller ellers kan du ha personlig informasjon til å utføre en kontrakt med deg eller beskytte dine vitale interesser eller en annen persons personlige interesser.

Når vi samler inn og behandler informasjon om deg, vil dette normalt være for å drive nettsiden vår og kommunisere med deg. Vi vil også bruke informasjonen til andre legitime kommersielle aktiviteter, for eksempel når du svarer på spørsmål, når vi forbedrer nettstedet vårt, sender deg markedsføring om oss eller våre distributører eller med det formål å oppdage eller forhindre ulovlig aktivitet. Vi kan ha andre legitime interesser, og vi vil på det aktuelle tidspunkt gjøre klart for deg hva de legitime interessene er.

Når du har gitt oss kontaktinformasjon, vil vi bruke den til å sende deg markedsføring om oss og våre distributører via telefon og post og også via e-post hvis du har gitt ditt samtykke eller hvis loven tillater oss å gjøre det. Du kan når som helst melde deg av å motta markedsførings fra oss ved å bruke linken i meldingene du mottar eller ved å kontakte oss ved hjelp av kontaktinformasjonen i kapittel 10. Vi vil ikke sende markedsføring til personer som har valgt ikke å motta markedsføring og hvor loven ikke tillater at vi gjør det.

Hvis vi ber deg om å oppgi personlig informasjon for å overholde et lovkrav eller å utføre en kontrakt med deg, vil vi gjøre det klart på det aktuelle tidspunkt, og informere om dine personlige opplysninger er obligatorisk eller ikke (så vel som de mulige konsekvensene av å ikke oppgi dine personlige opplysninger).


4. Elektronisk kommunikasjon

Som forklart ovenfor, kan vi sende deg markedsføring eller nyhetsbrev via e-post, enten du har aktivt samtykket til disse, eller hvor loven tillater oss å gjøre det.

Hvis du ikke lenger ønsker å motta slike typer e-post, kan du bruke koblingen for å avslutte abonnementet nederst i alle meldinger eller kontakte oss som beskrevet i kapittel 10.

For å melde deg av andre typer markedsføring (for eksempel postmarkedsføring eller telemarketing), vennligst kontakt oss som beskrevet i kapittel 10.

Vær oppmerksom på at selv om du ikke har bedt om at vi skal sende deg informasjon, må vi kanskje sende deg tjenestemeldinger, for eksempel bekreftelsesmail om et produkt du har bestilt gjennom våre distributører eller for å svare på dine spørsmål eller klager.


5. Telefonkommunikasjon

Når du ringer til oss eller vår lokale distributør, kan samtalen din bli tatt opp for opplæring og kvalitet. Vi gjør dette for å sikre at våre medarbeidere fungerer best mulig og for å sikre optimal kundeservice. Opptaket brukes kun for å sjekke og forbedre kvaliteten på tjenesten vår. Vi registrerer at vi har snakket med deg i vår CRM, slik at vi har en oversikt over samtalen din og kan håndtere vårt forhold til deg.


6. Videreformidling av din informasjon

Vi selger ikke dine personlige opplysninger til tredjepart. Imidlertid kan dine personlige opplysninger bli delt med eller opplyst til tredjeparter som beskrevet i under.Vi kan dele dine personlige opplysninger til følgende kategorier av mottakere:

 • distributører som leverer våre produkter eller tjenester til deg for å håndtere forespørsel eller klage fra deg. Hvis du kontakter eller avtaler direkte med en av våre distributører, vil de samle inn og behandle informasjonen din i samsvar med databeskyttelsesloven og de vil være dataansvarlig for all informasjon du gir dem. Vi kan også dele dine opplysninger med våre distributører til markedsføringsformål, men bare hvor vi har ditt samtykke til dette eller loven tillater det.

 • til våre tredjepartsleverandører som tilbyr databehandlingstjenester til oss (for eksempel for å støtte ytelsen til nettstedet vårt, for å forbedre sikkerheten til nettstedet vårt, å sende deg e-post og å gi deg materiell, produkter og tjenester som du har bestilt eller forespurt fra oss eller våre distributører);

 • til enhver kompetent rettshåndhevende instans, tilsynsorgan, statlig myndighet, domstol eller annen tredjepart der vi mener at opplysningene er nødvendig (i) som ved spørsmål om gjeldende lovgivning eller regulering, (ii) å utøve, etablere eller forsvare våre juridiske rettigheter, eller (iii) for å beskytte dine interesser eller til enhver annen person;

 • til en potensiell kjøper (og dets agenter og rådgivere) i forbindelse med eventuelle foreslåtte kjøp, fusjon eller oppkjøp av noen del av vår virksomhet, forutsatt at vi informerer kjøperen, må den kun bruke dine personlige opplysninger til de formål som er beskrevet i denne personvernerklæringen; og

 • til enhver annen person med ditt samtykke til offentliggjøring.

Vi lagrer og behandler dine personlige opplysninger innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet ("EEA") og de fleste mottakerne som er identifisert ovenfor, er lokalisert i EØS. Men hvis vi trenger å overføre dine personlige opplysninger utenfor EØS, vil vi sikre at informasjonen får samme beskyttelsesnivå som om det forblir innenfor EØS, blant annet ved å inngå dataoverføringsavtaler, ved bruk av EU-kommisjonen godkjente standard kontraktfestede bestemmelser, eller ved å benytte sertifiseringsordninger som EU-US Privacy Shield.

Hvis du vil ha mer informasjon om mekanismen som dataene dine overføres via utenfor EØS, vennligst kontakt oss som beskrevet i seksjon 10.

Når du tillater informasjonskapsler og sporingsteknologi som skal brukes når du besøker nettstedet vårt, kan informasjonen din brukes av andre selskaper som Facebook og Google, inkludert når du liker eller kommenterer en av våre produkter. Du kan finne ut mer informasjon om de andre organisasjonene som kan ha tilgang til dine personlige opplysninger i vår informasjonsdel, og gir også informasjon om hvordan du kan administrere og deaktivere informasjonskapsler og sporingsteknologi.


7. Sikring av dine opplysninger

Vi benytter passende tekniske og organisatoriske sikkerhetsforanstaltninger for å beskytte dine personlige opplysninger mot uautorisert tilgang, feilaktig bruk eller tilgang, uautorisert modifikasjon eller ulovlig ødeleggelse eller utilsiktet tap. Det er imidlertid viktig å huske at ingen nettbasert plattform kan være 100% sikker, og vi kan ikke holdes ansvarlig for uautorisert eller utilsiktet tilgang som er utenfor vår kontroll.

Hvis vi blir klar over brudd som gir uheldig tilgang til dine personlige opplysninger, vil vi ta skritt for å raskt vurdere og rette opp bruddet. Når det er hensiktsmessig, og i samsvar med våre juridiske forpliktelser, kan vi også ta skritt for å varsle deg om bruddet, spesielt der vi mener at bruddet har medført stor risiko for dine rettigheter.


8. Oppbevaring av dine opplysninger

Vi oppbevarer personlig informasjon bare så lenge som nødvendig for å oppfylle formålet det ble samlet inn for. Imidlertid kan vi under noen omstendigheter beholde personlig informasjon i lengre perioder, for eksempel der vi er pålagt å gjøre det i samsvar med juridiske, skattemessige og regnskapsmessige krav. Hvis du for eksempel rapporterer en klage til oss om en av våre distributører, vil vi lagre klagen din for å undersøke og løse saken. Når klagen din er blitt undersøkt og løst, vil vi lagre klagen, behandlingen og løsningen for å kunne håndtere krav som du eller vi måtte ha i fremtiden, frem til foreldelsesfristen for dette. Når vi ikke har noen pågående legitim grunn for å lagre dine personlige opplysninger, vil vi enten slette eller anonymisere dem, eller hvis dette ikke er mulig (for eksempel fordi din personlige informasjon er lagret i sikkerhetskopieringsarkiver), lagrer vi din personlig informasjon sikkert til sletting er mulig. For mer informasjon om spesifikke oppbevaringsperioder, kontakt oss som beskrevet i kapittel 10.


9. Dine rettigheter

Hvis du befinner deg i EØS, har du følgende rettigheter med hensyn til dine personopplysninger:

 • Hvis du ønsker å få tilgang til, korrigere, oppdatere eller be om sletting av din personlige informasjon, kan du når som helst gjøre det ved å kontakte oss som beskrevet i seksjon 10.

 • I tillegg kan du motsette seg behandling av dine personlige opplysninger, be oss om å begrense behandling av dine personlige opplysninger eller be om overføring av dine personlige opplysninger. Dette gjør du ved å kontakte oss som beskrevet i seksjon 10.

 • Du har rett til å melde deg av markedsføring vi sender deg når som helst. Du kan gjøre dette ved å klikke på avmeldingslinken i markedsføringen du mottar. For å melde deg av andre former for markedsføring (som postmarkedsføring eller telemarketing), vennligst kontakt oss som beskrevet i seksjon 10.

 • Hvis vi har samlet og behandlet dine personlige opplysninger med ditt samtykke, kan du til enhver tid trekke tilbake samtykket ditt ved å kontakte oss som beskrevet i kapittel 10. Tilbakekalling av samtykket ditt vil ikke påvirke lovligheten av aktivitet vi foretok før din tilbaketrekking, og det vil heller ikke påvirke behandlingen av dine personlopplysninger utført med bakgrunn i lovlige behandlingsårsaker utover samtykke.

Du kan finne informasjon om hva rettighetene ovenfor innebærer og eventuelle restriksjoner her.

Vi vil svare på, og administrere, eventuelle forespørsler du gjør i forhold til rettighetene som er beskrevet ovenfor i samsvar med databeskyttelseslovgivningen. I tillegg har du rett til å sende inn en klage til den britiske databeskyttelsesmyndigheten eller Datatilsynet - du finner kontaktinformasjon til de relevante instansene i EU-land her. Vi er opptatt av å ta opp eventuelle problemer ved vår bruk av dine personopplysninger eller utøvelsen av dine rettigheter, og i utgangspunktet vil vi be om at du forsøker å løse problemet med oss direkte.

I forhold til alle disse rettighetene, vennligst kontakt oss ved hjelp av detaljene nedenfor. Vær oppmerksom på at vi kan be om identitetsbevis, og vi forbeholder oss retten til å kreve gebyr der loven tillater det, for eksempel hvis forespørselen din er åpenbart ubegrunnet eller overdreven.


10. Kontakt oss

Hvis du har spørsmål om overstående, eller spørsmål eller klager om hvordan dine personopplysninger blir brukt, eller hvis du ønsker å benytte noen av dine rettigheter, vennligst kontakt oss via e-post på mydata@autoglym.com.