Polar Blaster

Polar Blaster er en unik skumpistol som er spesielt utviklet til bruk med Polar produktene. Den løser for-vask, vask og beskyttelse av bilen på den raskeste og tryggeste måten.
Polar Blaster lager tykt skum som henger godt av Polar Blast, optimaliserer tettheten som er nødvendig for å effektivt rengjøre dypt med Polar Wash og gir perfekte konsistens for å påføre den hyperhydrofobe Polar Seal på få sekunder. Den justerbare sprøyten lar deg enkelt følge bilens konturer, og sikrer at hele bilen dekkes, samt passende virketid på gjørme, trafikkfilm og andre forurensinger. Fullfør en rask, morsom og trygg utvendig behandling av alle bilens overflater.

Polar Blaster Montering:

  1. Fest det klare røret (C) til messingdysen på undersiden av skumpistolhodet (B).
  2. Fest den svarte enden av koblingen (A) til håndpistolen på høytrykkvaskeren.
  3. Trekk tilbake den fjærbelastede messingkragen på koblingen (A), og koble den til sølvdysen på skumpistolhodet (B).

Polar Blaster i bruk:

  1. Bland produktet som beskrevet på sideveggen til Polar-flasken (D).
  2. Skru skumpistolhodet (B) på Polar-flasken (D) og fest Polar Blaster til høytrykkvaskerlansen.
  3. Sikt mot gulvet og trykk inn avtrekkeren på høytrykkvaskeren din, slik at Polar-produktet kan strømme gjennom.
  4. Drei skiven (E) for å justere skumnivået, og vri dysen (F) for å endre sprøytemønsteret.
  5. Når Polar-produktet har ønsket skumnivå, kan du begynne å legge på bilen din slik det er beskrevet på produktet.
  6. Skyll beholderflasken med rent vann etter at du har brukt den med hvert produkt.
  7. Skyll gjennom Polar Blaster med rent vann når du er ferdig med å bruke den til å påføre alle tilsiktede produkter.


Koblingen (A) er kompatibel med Kärcher K-serien av høytrykkvaskere.

Hva er Polar Blaster?

Polar Blaster er en skumkanon som kan festes til høytrykkvaskere for å forbedre skumnivået og brukeropplevelsen til de tre produktene i Autoglym Polar-serien. Den festes til lansen, og leveres med en flaske til fortynnede produkt.

Hvordan er Polar Blaster forskjellig fra andre skumkanoner?

Vi har identifisert sentrale problemer med de andre skumkanonene som for tiden er på markedet. Vi har rettet opp disse, slik at kunden kan ha den mest komplette pakken tilgjengelig. De viktigste problemene vi har utbedret er i tråd med holdbarhet, nivå av skum og brukervennlighet.

Hvordan fungerer Polar Blaster?

Polar Blaster fungerer ved å skyte en vannstrøm med høyt trykk gjennom et kammer som skaper et vakuum. Undertrykket trekker Polar Range gjennom et rør. Denne strømmen blir deretter møtt av et stålnett som blander luft og produkt, og som der igjennom utvikler skum.

Fungerer Polar-produktene uten skumkanoner?

Nei, for å sikre maksimal ytelse av Polar-produktene, bør en Polar Blaster brukes.

Hvilken innstilling skal jeg bruke på Polar Blaster?

Bruk maksimal skuminnstilling når du bruker Polar-produktene. Det er mulig å skylle Polar Blaster mellom hver bruk ved å slå skumjusteringen av.

Hvilke produkter kan Polar Blaster brukes med?

Polar Blaster er utviklet og testet for å brukes spesielt med de tre Autoglym Polar-produktene. Det vil forbedre skumnivået, tiden skummet henger og dekningsevnen.

Vi vil ikke anbefale at den brukes sammen med andre Autoglym-produkter, og disse har ikke blitt utviklet for å brukes gjennom en høytrykkvasker. De kan ha forskjellige viskositet og fortynningshastigheter, og råvarer som ikke er kompatible med komponentene i en høytrykkvasker eller Polar Blaster.

Kan den brukes med alle høytrykksvaskere?

Polar Blaster kommer med en kobling for alle modeller i Karcher K-serien. Karcher er fortsatt den mest populære produsenten av høytrykkvaskere i Storbritannia og våre prioriterte detaljmarkeder. Vi planlegger å tilby koblinger for seks andre produsenter av høytrykkvaskere etter hvert.

Kan jeg koble den til en vanlig hageslange?

Nei, det er ikke riktig kobling eller trykk for å lage skum.

Hvordan rengjør og vedlikeholder jeg Polar Blaster?

Det er viktig at den skylles igjennom med rent vann etter bruk. Rester av produkt, kan blokkere filteret og redusere effekten.

Hva skal jeg gjøre hvis Polar Blaster ikke produserer skum?

Sjekk innstillingene på høytrykkvaskeren og at vann er tilkoblet. Sjekk at du har nok produkt i flasken og at det er fortynnet som beskrevet på flasken. Vannets hardhetsgrad kan påvirke mengde skum, så det kan være behov for å justere mengde Polar Blast og Polar Wash ved behov. Du skal aldri behøve å bruke mer enn 40ml Polar Seal når du tynner produktet.

Kan jeg la ferdig tynnet produkt stå i flasken?

Vi anbefaler på det sterkeste at flaske og skumpistol skylles etter bruk og at tynnet produkt ikke oppbevares i flasken. Over tid kan et utblandet produkt bli ustabilt og mindre effektivt. Det er også fare for at produktet kan blokkere eller låse noen av komponentene i Polar Blaster hvis den ikke skylles skikkelig.

Product Video