Bruk av Autoglyms nettsted

Ved å åpne Autoglyms nettsted aksepterer du de følgende betingelsene og vilkårene, som kan endres fra tid til annen.

Betingelser og vilkår

Autoglym eier alle varemerker, opphavsrettigheter og åndsrettigheter i materiellet som finnes på dette nettstedet med mindre noe annet er oppgitt. Vilkårene for tilgang til dette nettstedet og materiellet på det, er som følger:

Du kan:

  • Få tilgang til alle deler av nettstedet
  • Skrive ut ett eksemplar av enhver enkelt side for din egen informasjon

Du kan ikke:

  • Skrive ut ytterligere eksemplarer på papir eller lagre dem på en disk eller andre lagrings- eller gjenfinningssystemer eller distribuere, endre eller på noen måte tukle med det eller på annen måte bruke noe materiell tatt med i dette nettstedet bortsett fra som spesifikt tillatt overfor.
  • Kopiere, distribuere eller ellers bruke noe materiell fra dette nettstedet for noe som helst kommersielt formål.
  • Fjerne noen merknader om opphavsrett, varemerke eller andre åndsrettigheter i det opprinnelige materiellet fra noe materiell kopiert eller skrevet ut fra dette nettstedet.

Generell fraskrivelse

Autoglym bestreber seg på å sikre at informasjonen som finnes på denne hjemmesiden både er aktuell og nøyaktig. Ingen uttrykte eller underforståtte garantier eller fremstillinger gis imidlertid om noe som finnes her.
Informasjonen på denne hjemmesiden er ment for kundene til Autoglym.
Autoglym aksepterer ikke noe ansvar for tap eller skade uansett og uten hensyn til hvordan de ble forårsaket, som måtte oppstå fra å stole på informasjon eller råd som er tatt med i dette nettstedet eller for typografiske feil eller andre feil eller utelatelser.

Personvern

Autoglym respekterer personvernet til enhver som besøker dette nettstedet. Ingen personlige data (navn, adresse, telefonnummer eller e-postadresse) vil bli samlet inn med mindre du gir dette frivillig. All personlige data som du oppgir, kan lagres og potensielt brukes av Autoglym nå og i fremtiden til markedsføringsformål, markedsundersøkelse, sporing av salgsdata og til å kontakte deg. For mer informasjon, se våre retningslinjer for personvern og informasjonskapsler.

Lov og domsmyndighet

Dette nettstedet ble lagd og fungerer i henhold til engelsk lov. For å avgjøre noen uenighet i forbindelse med dette nettstedet, vil engelske lover gjelde og domstolene i England og Wales vil ha eksklusiv domsmyndighet.

Lenker til andre nettsteder

Autoglyms nettsted omfatter lenker til andre nettsteder. Lenkene er kun for å gi ytterligere informasjon på en lett og grei måte.

Autoglym aksepterer ikke noe ansvar for innholdet, produktene eller tjenestene som leveres av noen av disse nettstedene vi har lenker til. Ved å bruke disse er du underlagt deres betingelser og vilkår og anerkjenner spesifikt at Autoglym ikke er ansvarlig for ærekrenkende, støtende eller ulovlig oppførsel fra andre brukere, lenker eller tredjeparter.

RedEye Tracking Pixel